انتخابات پارلمانی سنگال با نگرانی از آینده حزب حاکم برگزار شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سنگال از روز یکشنبه شمارش آرا برای انتخابات پارلمانی را آغاز کرد.

انتخابات پارلمانی کنونی بسیار مهم است زیرا حزب حاکم در این کشور با مخالفت فزاینده ای مواجه است و نشان خواهد داد که آیا حزب حاکم می تواند موقعیت خود را در قدرت حفظ کند یا خیر. افزایش قیمت مواد غذایی مهمترین عامل مخالفت و نارضایتی سنگال در سال گذشته است.

حدود هفت میلیون رای دهنده سنگالی واجد شرایط رای دادن بودند، اما میزان مشارکت در ظهر روز فقط ۲۲ درصد بود.

سنگال با ۱۷.۵ میلیون نفر جمعیت یکی از باثبات ترین دموکراسی ها در غرب آفریقا است، هرچند که وضعیت در سال های اخیر بدتر شده است.

اعتراضات خشونت آمیز رویا سال گذشته پس از دستگیری عثمان، مخالف اصلی دولت آتش“، با اتهامات تجاوز جنسی آغاز شد. آتش وی که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ سوم شد، این اتهام را رد کرد و گفت که دستگیری اش انگیزه سیاسی داشته است. از سوی دیگر انتقادات عثمان آتش او که یک چهره برجسته در اپوزیسیون سنگال است، به عنوان یک عوام فریب که از افکار سلفی پیروی می کند، معرفی می شود.

عثمان داغ این مرد ۴۶ ساله که خود را چهره ضد نظام معرفی کرده است، هدف خود را مبارزه با سیاستمدارانی اعلام کرده است که فاسد دیده می شوند و به بیگانگان فروخته شده اند. این نوع رفتار و شعار داغ او نظر مساعد طرفدارانش را که عمدتاً جوان هستند به خود جلب کرده است.