امیر عبداللهیان: از یک قطره حقوق تاریخی مردم نمیگذریم – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه با حضور در کمیته کشاورزی شورای اسلامی به تشریح اقدامات وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی و صادرات محصولات کشاورزی، دیپلماسی آب و مسائل زیست محیطی از جمله مقابله با پدیده گرد و غبار پرداخت.

در آن جلسه عسگری رئیس کمیته کشاورزی، سمیه رفیعی رئیس کمیته محیط زیست و سایر اعضای کمیته به بیان نقطه نظرات و انتظارات خود پرداختند. عنوان ایران، هیرمند و ارس ضرورت تلاش جمعی کشورهای منطقه برای مبارزه با پدیده گرد و غبار و ادامه سیاست کشت فراسرزمینی را مطرح کردند.

امیر عبداللهیان روی موضوع عنوان ارس ایران به تشکیل کمیسیون مشترک آب ایران و ترکیه برای اولین بار در ماه های اخیر اشاره کرد.

وزیر امور خارجه در این مورد عنوان ایران بر هیرمند و ارس تاکید کرد و گفت: حتی از کاهش سهم ملت ایران عنوان سلام ما از تاریخ و مرزها عبور نخواهیم کرد.

وزیر امور خارجه با ارائه گزارشی از صادرات فرآورده های نفتی کشورمان از افزایش تلاش های دیپلماتیک در این زمینه با همکاری وزارتخانه های ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.