امن ترین شهرهای جهان کدامند؟


دوربین های امنیتی یکی از انواع نظارت در شهرهای سراسر جهان هستند. چین امن ترین شهرهای جهان را دارد و با ۵۰۰ میلیون ساکن روستایی، به ازای هر ۱۰۰۰ شهرنشین، بیش از ۳۷۳ دوربین امنیتی وجود دارد.

امن ترین شهرهای جهان کدامند؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.