امروز با علامه طباطبایی: من همین را می گویم و بارها گفته ام، دین من حب معشوق بوده است.
سید محمد حسین طباطبایی (زاده اسفند ۱۲۸۱ تبریز – درگذشته ۲۴ آبان ۱۳۶۰ قم) که از روحانیون و مفسران قرآن بود و اثر معروف «تفسیر المیزان» به زبان عربی از اوست، خلق شده است. در میان شاهکارهای شعر فارسی در «کیش مهر»، همه واژه ها فارسی هستند به جز کلمه «حلاج» که نامی خاص است. این شعر از نثر صرفاً زبانی بسیار منحصر به فرد است.