امروز آخرین مهلت انتخاب رشته در آزمون دستیاری پزشکی – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مجاز چهل و نهمین دوره از آزمون دستیاری پزشکی که موفق به انتخاب رشته پزشکی نشدند، امروز دوشنبه ۱۹ مردادماه فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته پزشکی اقدام کنند.

چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در ۳۲ حوزه امتحانی و ۳۰ شهر سراسر کشور برگزار شد.

در این دوره از آزمون ۱۲ هزار و ۷۲۵ نفر در چهل و نهمین آزمون دستیاری پزشکی ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۴۷ نفر واجد شرایط شدند.

از بین برگزیدگان ۱۱۰۰۰ ۶۷ نفر کارت ورود به جلسه را دریافت کردند. ۵۰۰۰ ۸۶۱ نفر، ۴۶ درصد داوطلبان مرد و ۶۸۶۴ نفر، ۵۴ درصد داوطلبان زن بودند.

در سیکل ۴۹ ظرفیت دریافت دستیار بدون کارمزد ۴۰۰۰ نفر می باشد. در این دوره پذیرش، مجموع ظرفیت داوطلبان سهمیه مناطق کم برخوردار استان ها و شهرستان ها برای تعهد به مناطق محروم یک هزار و ۱۳۱ نفر بوده است و با توجه به بازنگری های بروشور افزایش یافته است.