الگوی حکمرانی نظام سلامت نیاز به تغییر دارد/ آموزش مدیران نظام سلامت – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بهروز رحیمی در جمع معاونان توسعه دانشگاه های علوم پزشکی منتخب کشور در دوره آموزشی مدیران نظام سلامت ضمن بیان اینکه در بین مدیران، چهره های توانمند و با تجربه ای وجود دارد، اظهار داشت: وی افزود: نظام سلامت : باید توجه ویژه ای شود هی تو باید مدیران نظام سلامت را تربیت و توانمند کرد و از مدیران مجرب در این زمینه استفاده بهینه کرد.

وی اجرای پروژه ها و تامین منابع را از وظایف ذاتی معاونت توسعه برشمرد، تصریح کرد: نقش اصلی حوزه توسعه، تربیت و آموزش مدیران جوان بر اساس نیاز کشور است.

رحیمی در ادامه انتخاب روش های آموزشی مناسب و آموزش مستمر را برای تربیت مدیران ضروری دانست و گفت: تبدیل عزت نفس به خودباوری باعث ایجاد مسئولیت مدیریتی و ارزش اجتماعی می شود.

وی ضمن اشاره به تفاوت واقعیت و حقیقت گفت: سیاست های مدیریتی کارکنان دولت باید مطابق با واقعیت جامعه باشد و بر این اساس اقدامات لازم انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نیز تغییر الگوی حاکمیت سلامت را ضروری دانسته و افزود: رویکرد آزمون های استخدامی باید به سمت ایجاد فرصت برای استخدام نیروهای نخبه، متخصص، متدین و کارآمد برود.

وی مسئولیت و پاسخگویی را اساس مدیریت دانست و همچنین بیان کرد: خود مدیریتی برای ایجاد چابکی در عملکردها باید دستیاران توسعه در زمینه های مختلف وجود داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت عدالت در نظام سلامت افزود: آزوکا. بیشترین کار در زمینه توسعه شفافیت است.