الهام چارگنده را ببینید: حرکات نمایشی داشتم و خودمان گل می خوردیم / برای دختر بچه های ۴ ساله اجرا می کردم
امپراتوری رسانه ای در اوایل اسلام کار می کرد که ابن ملجم، حامی قرآن، امیرالمونین را کشت و پس از شهادتش، این امپراتوری رسانه ای به گونه ای عمل کرد که حضرت علی را باور نکردند. ، داماد پیغمبر و همسر حضرت زهرا(س) مشغول نماز بود.