اقدامات عدالتخواهانه بازماندگان، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱


به گزارش تجارت نیوز، سهام Survivor جبهه دو دهک کم درآمد که تحت پوشش سازمان های کمک رسان است همچنان در انتظار تایید دولت است.

به گزارش ایبنا، رئیس سازمان خصوصی سازی آخرین وضعیت تخصیص سهام سهام تحت پوشش دو دهک کم درآمد و تحت پوشش سازمان های کمک رسان را تشریح کرده است.

حسین قربان زاده گفت: اقدامات قضایی تکمیلی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و موسسات بهزیستی دولتی تصویب شد. پس از آن اعتراض قانونی پذیرفته شد و برای رفع این ادعا به نماینده حقوقی رئیس جمهور ارسال شد.

قربان زاده افزود: در حال حاضر این مصوبه در مرحله رفع مشکل حقوقی در دفتر حقوقی ریاست جمهوری است که پس از آن دولت باید مجدداً تصویب و برای اجرا به سازمان خصوصی سازی ارسال شود.

وی گفت: سازمان خصوصی سازی آماده است. افراد تحت پوشش ۳.۵ میلیون بازمانده هستند سهام Survivor دو دهک کم درآمد شناسایی شده و اطلاعات آنها موجود است.

رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: سهام دولت برای تخصیص به دو دهک کم درآمد مشخص شده است. منتظر اصلاحات از سوی دولت هستیم. در صورت رفع ایراد قانونی با مصوبه، فرآیند تخصیص سهام عدالت به دو دهک کم درآمد آغاز می شود.