افزایش دلار آزاد و بازار سلیمانیه / افزایش قیمت دلار دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱


امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ قیمت دلار در بازار ایران افزایش و در سلیمانیه افزایش یافت. معاملات دلار در بازار ایران با افت قیمت آغاز شد اما روند صعودی اندکی را ادامه داد. البته هنوز به محدوده قیمت دیروز نرسیده است. برای اخبار و سیگنال‌هایی که بر بازار تأثیر می‌گذارند، ادامه مطلب را بخوانید.

مطلب نوسان رایگان دلار و بازار سلیمانیه/ افزایش قیمت دلار اولین بار در روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در تجارت نیوز پدیدار شد.