افزایش اجاره بهای دوحه در سایه جام جهانی


انتظار می رود دوحه، پایتخت قطر، بیش از یک میلیون مسافر را به مسابقات جام جهانی جذب کند. امروزه این شهر تقاضای فزاینده ای برای اجاره روزانه آپارتمان و محل اقامت مسافران دارد.

مقاله افزایش اجاره بها در سایه جام جهانی دوحه اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.