اطلاعیه وزارت کشور درباره تصادفات ناشی از بارندگی
کلیه معاونان، مدیران و روسای دستگاه های اجرایی، سازمان های مهم شهرداری های استان ها و دهیاری های تابعه در شرایط بحرانی فعالیت می کنند و برنامه ریزی لازم جهت هماهنگی های لازم جهت توسعه پوشش بیمه ای ساختمان های مسکونی شهرها و شهرستان ها انجام می شود. با استفاده از اختیارات قانونی تاکید بر اطلاع استانداری ها معاونت امور عمرانی است.