اطلاعیه وزارت تعاون درباره سامانه جدید درخواست بازنگری عشر – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سامانه جدید «حمایت» که با آدرس اینترنتی http://hemaat.mcls.gov.ir/ فعال است، مسئول. هر خانه می تواند شامل توضیح مالی و عشر خانه باشد در باره دلیل دریافت یا عدم دریافت کمک مالی را به همراه نام اعضای خانواده خود مشاهده کنید. همچنین مشاهده اطلاعات شناسنامه مالی خانوار در سه قسمت اطلاعات خرید کارت های بانکی، اطلاعات خودرو و اطلاعات درآمدی به صورت جداگانه و جداگانه و کاربرانی که درخواست تایید دارند، امکان پذیر خواهد بود. از نو با این اطلاعات می توانند در مراحل مختلف درخواست را ثبت کنند.

از دیگر ویژگی های این سامانه ارائه توضیحات واضح و تکمیلی در مراحل مختلف می باشد در باره منبع داده ها و علت مشکلات احتمالی از دید کاربر، امکان ثبت شرایط خاص مانند بیماران خاص یا عزیزان معلول در قسمت ثبت درخواست بررسی و البته استانداردهای امنیتی است. حریم خصوصی و محرمانه بودن اطلاعات کاربر کاملاً رعایت می شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس ادامه این اطلاعیه همشهریان بررسی درخواستی قبلی از نو دهک خانوار خود را ثبت کرده اند و برای دیدن نتایج نظرسنجی دعوت شده اند بر اساس اطلاعات به روز رسانی برای دریافت گواهی مالی تولد اهلی به آدرس اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir مراجعه فرمایید. با توضیح جهت خدمت رسانی بهتر به سرپرستان یک خانه آخرین رقم کد ملی آنها در روزهای زوج و روزهای سرپرست یک عدد زوج است یک خانه آخرین رقم کد ملی یک عدد فرد است، آنها می توانند این کار را در روزهای فرد انجام دهند سایت اینترنتی رجوع به چیزی شود

سایر شهروندان نیز می توانند پس از شنبه شهریور ماه اطلاعات عشریه، شناسنامه اقتصادی و درخواست تجدید نظر خود را بدون محدودیت زمانی در سامانه ثبت کنند. پشتیبانی ارجاع انجام دهید

لازم به ذکر است سامانه فعال قبلی تنها می توانست درخواست بازنگری کلی شناسنامه مالی خانوار را بدون ذکر آن دریافت کند. زیر مجموعه او در زمانی که در سیستم جدید بود یک هدف داشت کمک به دیگران می توانند در مقابل آن حاضر شوند هرکدام بخش‌های داده‌ای مانند اطلاعات خودرو، اطلاعات تراکنش‌های بانکی و غیره باید به‌طور جداگانه ثبت شده و برای بررسی درخواست شود که به پردازش و تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک می‌کند.