اسرائیل باید صادقانه از افراطیون ما قدردانی کند


سوال من این است که چرا افراطیون با چنین قدرت نامحدودی فقط از سر دلسوزی می خواهند در خدمت “منافع ملی” و پیروزی دیگران باشند!! و چرا بعد از چهل سال “سلطه” هیچ یک از اقدامات آنها منجر به تامین “منافع ملی ایران” از جمله محدود کردن مرز دریایی یا برقراری حق آبه در شرق و … نشده است؟

مشاور سیاسی حمید ابوطالبی رئیس جمهور سابق در توییتی از اظهارات روزنامه کیهان انتقاد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، حمید ابوطالبی نوشت: این دومین پاسخ کیهان به توییت های این صفحه مجازی در سه هفته اخیر است. با این حال، واقعاً نمی‌دانم آن را به مسئولیت تندروهای ایرانی نسبت دهم یا به تأثیر این نوشته‌ها؟ اما خوشحال می شوم که آنها را نتیجه نگرانی شدیدشان بعد از اتحاد دولت و نیاز به پاسخگویی به مردم بدانم!

لذا بدون نقد نوشته کاهان به چند نکته اشاره می کنم:

مردم لبنان باید صمیمانه از تلاش‌های تندروهای ایرانی برای «تامین منافع ملی» لبنان و ترسیم مرزهای دریایی آن کشور با همسایه‌اش قدردانی کنند. هرچند هنوز نتوانسته اند مشکلات مرز آبی خود را با همسایگانی چون عراق و کویت حل کنند!

اسرائیل همچنین باید صادقانه از تلاش های افراط گرایان ما برای “تامین منافع ملی خود” قدردانی کند. هم تثبیت مرزهای دریایی و هم کاهش آمادگی نظامی باعث آن شد. البته من با قدرت بزرگ افراطی ایران برای ایجاد نفوذ اسرائیل و روابط عالی آن با اکثر همسایگان ایران کاری ندارم!

اما تنها سوال من این است که چرا افراطیون با چنین قدرت نامحدودی فقط از سر دلسوزی می خواهند در خدمت “منافع ملی” و پیروزی دیگران باشند!! و چرا بعد از چهل سال “سلطه” هیچ یک از اقدامات آنها منجر به تامین “منافع ملی ایران” از جمله محدود کردن مرز دریایی یا برقراری حق آبه در شرق و … نشده است؟