استفاده از توان شبکه شاد برای برگزاری کلاس های کنکور – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری عصر چهارشنبه در جلسه استانی ستاد ارتقای کنکور استان اردبیل اظهار داشت: برای رسیدن به جایگاه واقعی در کنکور استان اردبیل می توانیم از طریق شبکه شاد مطالب خوبی در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.

کنکور استانی لزوم برنامه ریزی برای موفقیت را یادآور شد و تصریح کرد: اگر می خواهیم در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه علمی به پیشرفت دست یابیم نباید فرصت های طلایی را از دست دهیم، بلکه باید با روحیه عمل کرد. جهادی و خستگی ناپذیر

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل از روسای گروه های درسی به عنوان بازوی قوی آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: روسای گروه های تحصیلی باید آسیب های موجود را شناسایی و برنامه مدون در زمینه کنکور ارائه کنند و تلاش کنند تا درستش کن

با بیان این مطلب، آموزش و پرورش از هر سو با روسای گروه های مطالعاتی خواهد بود و افزود: برای بهبود وضعیت کنکور در اردبیل باید از تجربیات استان های همجوار استفاده کرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت که مدیران تیم مطالعاتی از استان های همجوار می توانند تجربیات خود را به عنوان نتیجه مثبت به استان اردبیل بیاورند.

صفری برپایی کارگاه های توانمندسازی مشاوران مسجد اردبیل، معلمان پایه دوازدهم، اولیا و دانش آموزان را خواستار شد.

وی همچنین خواستار ارائه برنامه ای برای ارتقای سطح BPA دانش آموزان پایه دوازدهم در منطقه شد.

در آن جلسه نماینده متوسطه دوم استان اردبیل خواستار همکاری اولیا، معلمان، دانش آموزان و سرگروه های موضوعی برای ارتقای سطح کنکور استان شد.

محمود مشکی توانمندسازی نیروی انسانی، نظارت بالینی دوره ها، فرآیند تدریس در کلاس های درس، برگزاری جلسات و همایش های منطقه ای، تحلیل و تشریح آزمون ورودی دانش آموزان و اولیا، برگزاری آزمون های آزمایشی با همکاری یکی از موسسات واجد شرایط و … را انجام می دهد. از سوی استان اردبیل اعلام شد.