استراتژی دفاعی نیروی زمینی بر اساس نوع تهدید تکامل می یابد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار حسین سلام فرمانده کل ارتش در گردهمایی سراسری فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی ارتش در مشهد مقدس برگزار شد. تحول در استراتژی دفاعی نیروی زمینی و آن را توضیح دهید بر اساس او نوع و اندازه تهدیدهای جدید و بزرگتر را می دانست.

سرلشکر سلامی با بیان اینکه منبع قدرت سپاه نیروی زمینی است و این نیرو قلب و روح سپاه و منبع اصلی هویت آن است، گفت: با تدابیر اخیر فرمانده معظم کل قوا رئیس، نیروی زمینی ما در موقعیتی قرار دارد تحول این امری اساسی است که شامل تغییر نگرش نسبت به ابعاد بزرگتر آن نیرو در مبارزات آینده است.

وی افزود: هر کشوری که در معرض تهدید باشد، اگر ضعیف دیده شود و در محاسبات دشمن ضعیف تلقی شود، حمله خواهد کرد. از همین رو ما باید با نگاهی که به تهدیدات و امنیت ملی و نظام و انقلاب اسلامی داریم، برای این شرایط آماده شویم.

فرمانده کل سپاه با بیان هویت سپاه بر اساس وی با ایجاد امنیت، جهاد، مهارت، بینش و هویت، عزت، عظمت، آرامش، آبرو، اعتبار و عزت گفت: در این میان نیروهای روی زمین تحول جهت دار ما قلب این حقیقت زنده و جاری هستیم.

v با اشاره به کرد: رویکرد تحول آفرین ما در بهبود استراتژی، تاکتیک ها و تکنیک های نیروی زمینی سپاه به نوع توسعه و دفاع فعلی و آینده، مراقبت از دفاع از خاک و خاک و هویت خود بستگی دارد.

سرلشکر سلامی با اشاره به رهبری امیرمومنان علی (ع) گفت: به خدا قسم نوع هیچ ملتی نیست که دشمن زمینش را زیر پا بگذارد و ذلیل نشود، گفت: دفاع هایی که در آخرین نبردهای پیرامونی دیدید. یک کشور روی زمین تنبل قوی باش، دشمن، ب با ترحم سرزمین هایش را اشغال می کند، از نوامیس می گذرد و مال، جان، ناموس، امنیت، آبرو و حیثیت یک ملت را ویران می کند. و اگر دشمن پا به خاک ملتی بگذارد می رود. حقارت و تخریب

وی تصریح کرد: تمام قدرت ما از یک منبع زمینی سرچشمه می گیرد. تاریخ پادشاهان و امپراتوری ها را نشان داده است ممکن است آینده و آنها می روند ولی زمین و جغرافیا و ارزش و قیمت و استقلال و تمامیت ارضی کشوری بی وقفه ادامه دارد. این بدان معناست که زمین هرگز ارزش استراتژیک خود را در بقای نظام از دست نمی دهد.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اهمیت نقش تقویت نیروهای دفاعی کشور در میدان، تصریح کرد: نیروی زمینی تنها نقش دفاعی ندارند، در بازدارندگی نیز نقش تعیین کننده ای دارند. زمین در هر نبردی اصیل است ولی در یک جنگ بزرگ، موضوع خود جنگ است، بنابراین ما باید به نسبت بزرگی تهدیدات بزرگی که با آن روبرو هستیم، قدرتمند باشیم تا در محاسبات دشمن نقش تعیین کننده ای داشته باشیم و آن بازدارندگی است.

وی افزود: اگر امروز فکر حمله زمینی در ذهن دشمن منجمد شده و کنار گذاشته شده است، به خاطر نداشتن اراده حمله زمینی نیست، بلکه به دلیل تقویت زمین است. زور و این واقعیت که او نمی تواند از این نیرو در نبرد انسانی عبور کند.

سرلشکر سلامی با بیان اینکه برای نبردهای کوتاه مدت و درگیری های محدود، بدون شک علاوه بر نیروی زمینی، سایر قدرت ها نیز بسیار مؤثر خواهند بود، تصریح کرد: زمانی که دامنه جنگ گسترده باشد و اهداف سیاسی در جنگ ها به اندازه اشغال یک سرزمین باشد. یا تقسیم یک کشور یا نابودی یک کشور. سیستم، رشد می کنند، در اینجا قدرت زمین نقش تعیین کننده خود را هم برای جلوگیری از شکست و هم برای ایجاد پیروزی ایجاد می کند. یعنی فصل سخن، گفتار به کل طرح دفاعی جامع یک کشور تبدیل می شود.

وی با اشاره به نقش و اهمیت نیروی انسانی در مولفه قدرت، افزود: قلب قدرت روی زمین را انسان های مومن، معتبر، با انگیزه و شهید می جویند. آخرین لحظه های زندگی با او روبرو می شوند. مقاومت محصول ایمان و بنابراین معنویت و ایمان واقعی عنصر اصلی قدرت ماست.

فرمانده سپاه گفت: قدرت مقیاس اصلی در مقابل ما که آمریکاست، استعدادهای محدودی در زمینه زمین دارد و این با وجود استعداد و تحصیلات حرفه ای محدود است. مشاهده گردید و سرمایه گذاری زیادی روی آن انجام شده است اپراتورها آنها بسیار قوی هستند ولی قابل تعویض نیستند.

وی ادامه داد: اگر یکی از این نیروها به خوبی حفظ شده زمان زیادی طول خواهد کشید تا قدرت خود را دوباره بدست آورد. روح حاکم بر این واحدها به گونه ای است که در یک مرگ جمعی کاملاً از هم جدا می شوند ممکن است پاشیدن; او محتاط است و از مرگ، جراحت و اسارت اجتناب می کند. صادقانه بگویم مردان جنگ مانند مردانی نیستند که در میدان ایستاده اند.

رئیس اصلی با درود وی گفت: اگرچه نیروی زمینی ما از فناوری و تجهیزات مدرن برخوردار است ولی به آنها اعتماد نکرد و اصالت خود را که پشتوانه معنویت و بصیرت و ایمان واقعی است که ضامن پیروزی است حفظ کرد.

وی افزود: آن که نمی خواهد شهید شود پیش نمی رود، آن که قیامت و مفهوم ایثار و شهادت را نداند و باور نداشته باشد با آب و آتش نمی جنگد و وارد دل نمی شود. آتش و دشمن فرار نمی کند و به قدر قدرتش. ممکن است جنگیعنی او اپراتور است; ارتش ها ب ایمان روی زمین، آنها اپراتور هستند.

فرمانده کل ارتش بعد با بیان اینکه نیروهای زمینی جدید ما باید با تغییرات جدید در تهدیدات، دکترین، تاکتیک ها و تغییرات سازگار شوند. تکنیک وی در خاتمه گفت: گاهی می توان دشمنان را مجبور به جنگ کرد اعماق دور و در آن صورت الزامات آن و زکات حتی بعد از یکی دو زمین میانی انجام دهید.

وی در پایان خطاب به رزمندگان و فرماندهان نیروی زمینی سپاه افزود: این کشور به برکت وجود شما و امثال شما عزیزان سربلند و امن است و مشعل های دفاع در مرزهایش فروزان است. خداوند به شما توانایی جهاد و دفاع از این ملت را داده است دیگ شما دارید شما می خواهید برای عزت اسلام شهید شوید ولی میلشهادت با پیروزی می آید.