استاندار فارس: اماکن تجاری که فروشنده در آن حجاب پیدا می کند پلمب می شود
استاندار فارس با اشاره به بازگشایی دانشگاه ها و آموزشکده ها گفت: معاونت اجتماعی سپاه انقلاب اسلامی طرح چهارشنبه طلایی را برای دانشگاه ها و آموزشگاه ها اجرا کند. اگر فردی در تذکر رعایت حجاب اظهار پشیمانی کند، تخفیف داده می شود، اما در صورت سماجت و لجاجت با او برخورد قهری می شود.