از آنجا که او یک رهبر ضعیف بود، قوانین یکسانی به او داده نشد


شرق نوشت: انتقادها از وضعیت موجود و عملکرد دولت در مجلس طنین انداز شده است و همانطور که انتظار می رفت، در پشت سایه تثبیت قدرت در میان اصولگرایان، آن طور که پیش از انتخابات ریاست جمهوری مدعی بودند، این امر منجر می شود. حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و…

اما مشکل قوه مجریه نگرش خاص به حذف رقبا نبود. مشکل بی کفایتی مدیران اجرایی و تصمیمات اشتباه مکرر یک سال و نیم اخیر نشان داده است که نمی توان با شعار و وعده کشور را هدایت کرد و همراهی دوستان تاثیری نداشته و ندارد. . تا به مشکلات اضافه شود.

مجلسی که تمام اعتبار خود را مدیون موفقیت دولت سیزدهم کرده است، مدت هاست از عملکرد کابینه انتقاد می کند اما تاکنون نتوانسته رویه های اشتباه را تغییر دهد.