ازدواج، فرزندان و سپرده خانه برای بیش از یک میلیون فقره پرداخت شد


معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: امسال بیش از یک میلیون فقره تسهیلات قرض الحسنه ۹۹ سجاف به متقاضیان ازدواج، فرزندآوری و سپرده مسکن پرداخت شده است.

مقاله پرداخت بیش از یک میلیون مقاله ازدواج، فرزند و مسکن اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.