اردوغان: روند آستانه حل سیاسی مسئله سوریه را تسهیل می کند


رئیس جمهور ترکیه معتقد است که روند آستانه موثرترین اقدام برای تسهیل راه حل سیاسی در این زمینه و برقراری صلح و ثبات در سوریه است.

به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان در نشست خبری پس از هفتمین نشست روند آستانه در اتاق اجلاس سران یادآور شد: امشب درباره فعالیت های خود برای ایجاد فضای صلح و ثبات در سوریه برای امکان پذیر ساختن راه حل سیاسی بحث کردیم.

وی تاکید کرد که فرمت روند آستانه موثرترین اقدامی است که راه حل سیاسی در این زمینه را تسهیل می کند.

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به تصمیم روسیه و ترکیه در مذاکرات آستانه تصریح کرد: تروریسم یکی دیگر از موضوعات این نشست بود و تفاوتی بین سازمان های پژاک، ی.پ.گ و پ.ک.ک نمی بینیم. ما نمی پذیریم که از آن به عنوان ابزاری برای مبارزه با یکدیگر استفاده شود.

اردوغان یادآور شد: کریم در مذاکرات خود روند اجرای توافقات قبلی را مورد بحث قرار داد و این سازمان های تروریستی مشکل اصلی همه ما هستند که هدفشان تقسیم خاک ترکیه است. در این زمینه، ما موافقیم که بحران سوریه تنها از طریق راه حل سیاسی قابل حل است. از آستانه در این روند به شرکای خود گفتیم که روند مذاکرات سیاسی را برای رسیدن به یک راه حل پایدار تسریع کنند.

رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه کار کمیسیون قانون اساسی باید هر چه سریعتر به پایان برسد، تاکید کرد: رژیم سوریه همچنان به موضع گیری متناقض خود در این زمینه ادامه می دهد. این فرآیند باید در چارچوب پارامترهای سازمان ملل انجام شود. بند ۲۲۵۴ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باید در سوریه اجرا شود و صلح و ثبات در سوریه دوباره برقرار شود.

انتهای پیام