ادامه تلف شدن ماهی در ماهشهر / بحث علت
سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با بیان اینکه اولین مورد مرگ ماهی در دریاچه نمک ماهشهر با نمونه برداری و اقدامات آزمایشگاهی اداره محیط زیست این شهرستان و همچنین بررسی کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همراه بود، گفت: سازمان. آنها به طور جدی در دستور کار قرار گرفتند …