ادامه اعتراضات در تهران


ایسنا نوشت: در برخی جاها مانند خیابان فلسطین شمالی، جماعت محدود برگزار شد، اما تجمعات پراکنده روز چهارشنبه در تهران، بر خلاف مجامع قبلی، از ۲۰ نفر فراتر نرفت و پراکنده بود و نیامد. مداخله نیروهای پلیس در محل.

امروز در برخی نقاط شهر از جمله دانشگاه تهران برای مدت محدود تحرکاتی صورت گرفت که با دخالت نیروهای خودی و بدون اعمال خشونت بلافاصله این تحرکات برقرار شد.

به گزارش ایسنا؛ گزارش های میدانی از شهر تهران حکایت از حضور گسترده نیروی انتظامی و آرامش نسبی معابر و نقاط اصلی شهر دارد.

تجمع محدودی در برخی نقاط مانند خیابان فلسطین شمالی صورت گرفت، اما تجمعات پراکنده روز چهارشنبه در تهران برخلاف تجمعات قبلی از ۲۰ نفر فراتر نرفت و به گونه ای پراکنده شد که حتی به دخالت پلیس نیز منجر نشد. نیروهای در محل

از زمان شروع این تماس که ساعت ۱۲ ظهر اعلام شد، حضور پلیس نسبت به قبل بسیار کمتر به نظر می رسید و ترافیک در مناطق شهری هر چند روزهای عادی به نظر نمی رسید و بیشتر بود. جمع و جور و ساکت بود