اختلاس و فساد به غارت سفره روستا رسید / حالا می دانید چرا مرغ ناگهان گران شد؟ (فیلم سینما)
ماجرا از این قرار است که یکی از شعب وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات ۱۳ میلیون تن درآمد دامی را به یک شرکت خصوصی داده است. این شرکت بدون واردات نهاده نیز در گمرک ثبت نام می کند و پس از آن وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش بلیت در سامانه بازار را صادر می کند.