اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای بچه دار شدن دانش آموزانتفاهم نامه ای با اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش جمعیت و داشتن فرزند دانشجو به ثبت رسید و با این بودجه بسته ها و وام رایگان برای دانشجویان متاهل طراحی شده است و متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه مربوطه از این طرح ها استفاده کنند. سایت اینترنتی. .