احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از شهریور ماه


در روزهای اخیر جلساتی بین نمایندگان مجلس و اعضای کانون بازنشستگان کشور برگزار شده است. موضوع این جلسات بررسی امکان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​از شهریور ماه بود.

مطلبی درباره احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از شهریور ماه اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.