اجرای بیش از ۷۹ درصد درآمد مالیاتی / عملکرد ضعیف بانک در هنگام تأمین مسکن


با توجه به اقداماتی که برای تحول در بررسی شبکه ای اجرای بودجه کشور از سال ۱۴۰۰ به بعد انجام شده است، اولین گزارش کسر بودجه سال ۱۴۰۱ کشور مطابق با اجرای مندرج در بند «الف» منتشر شد. تبصره ۱۹ قانون بودجه جاری ماده ۱.

به گزارش ایسنا، بر اساس تحقیقات انجام شده از ابتدای سال جاری تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، این مبلغ در مجموع بیش از ۸۸ میلیارد برداشت از منابع بودجه عمومی (۶، ۳۲ درصد کل منابع بودجه ۳۲) بوده است. معادل ۳۷ درصد از کل مبلغ مصوب می باشد. منابع بدست آمده است. همچنین بیش از ۱۲۳ میلیارد تصرف به عنوان هزینه بودجه عمومی (معادل ۸۴/۸ درصد کل هزینه ها) در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داد که معادل ۵۲ درصد کل هزینه های بودجه مصوب است. این بار. گزارش. .

در عین حال بررسی عملکرد اجزاء، بندها و تبصره های منتخب منتخب در دو ماهه اول قانون بودجه کل کشور ۱۴۰۱ مؤید ۱۰ درصد (۱۱) از کل ۱۱۰ بند است. موارد) با اجرای کامل، ۴۰ درصد (۴۴ مورد) با اجرا ناقص و ۵۰ درصد (۵۵ مورد) با اجرا. از این تصمیمات، ۱۷ تصمیم باید تا پایان اردیبهشت ماه امسال تدوین، تطبیق، تصویب و ابلاغ می شد که از این تعداد تنها ۱۸ درصد (۳ تصمیم) اجرا شده است.

بررسی دو ماهه دیوان محاسبات از اجرای قانون بودجه جاری نشان می‌دهد که دولت نسبت به مبالغ مصوب در درآمدها، کالاهای سرمایه‌ای، دارایی‌های مالی و کل منابع عمومی دولت هزینه کرده است. . به ترتیب ۶۴، ۱۳، ۳ و ۳۷ درصد. در نیمه اول سال جاری کل منابع عمومی جمع آوری شده اندکی بیش از ۶ درصد از کل منابع عمومی مصوب ۱۴۰۱ دولت بوده است.

یافته های دیوان محاسبات نشان می دهد که به استثنای «درآمد مالیاتی» ۷۹.۵ درصد وصول و مابقی ۵۱.۵ درصد درآمد حاصل از وصول، در سایر بخش ها مانند درآمد گمرکی، فروش نفت، املاک و مستغلات و … انتقال منابع در نتیجه انتقال کالاهای سرمایه ای، بازدهی مجموعه منابع کمتر از حد انتظار است، به طوری که درصد جمع آوری آنها بین ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ درصد مبالغ مصوب هر دو ماه یکبار است. لازم به ذکر است مبلغ جمع آوری شده «برای فروش و نقل و انتقال انواع اوراق مالی و اسلامی» صفر بوده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در مجموع بیش از ۱۲۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه ای، بیش از ۱۴۶۰ میلیارد تومان برای تملک دارایی های سرمایه ای و بیش از ۲۷ میلیارد تومان برای خرید دارایی های مالی در نظر گرفته شده است. مبالغ تخصیصی دستگاه های اجرایی کشوری و استانی از نظر اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی به ترتیب معادل ۷۲.۹، ۳.۳ و ۱۱۷.۹ درصد از مبلغ دو ماهه مصوب گزارش شده است.

همچنین در بحث خدمات بدهی بانکی نیز یافته ها حاکی از آن است که در زمینه وام ازدواج، بانک سپه ۳۱۷۶ پرونده، بانک ملی ۵۹۰۹ پرونده، بانک تعاون ۵۸۳ فقره و بانک کشاورزی ۴۲۷۷ فقره پرونده اختصاص داده اند. آنها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ با داوطلبان موافقت کردند. از سوی دیگر آمارهای دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که تسهیلات وام و سپرده یا خرید یا ساخت مسکن به استثنای بانک مسکن. با هدف دو هزار و ۲۰۰ میلیون نفر داوطلب. سایر بانک های استان در این زمینه فعال نیستند.

از دیگر جمع بندی های دیوان محاسبات می توان به بیشترین و کمترین تحقق وصول مالیات در دو ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ اشاره کرد که بر این اساس بیشترین تحقق سطوح درآمدی به ترتیب مربوط به درآمد وصول مالیات است. از واردات میوه، سبزی و مواد شیمیایی کشاورزی کمترین درآمد به مالیات خانه های لوکس، خودروهای لوکس و خانه های خالی با صفر درصد اختصاص داشته است.

در این میان بیشترین میزان درآمد گمرکی مربوط به درآمد حاصل از ساخت و ساز و اجاره زمین، مالیات واردات میوه و تره بار و سموم کشاورزی و درآمد حاصل از مالیات تولید و واردات کالاهای عمومی است. . خودروهای ۲۱۵، ۱۷۲ و ۱۶۹ درصدی و کمترین دستاورد ردیف درآمد گمرکی مربوط به درآمد ۱۵ درصدی حقوق گمرکی است که مالیات واردات تلفن همراه با قیمت‌های بالاتر در خارج از کشور انجام می‌شود. بیش از ۶۰۰ دلار یک درصد و سه درصد دستاورد است.

یافته های دیوان محاسبات از پایگاه کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دفتر اداری، تنها ۶۹۳ دفتر حداقل یک تنخواه و مزایا را ثبت کرده اند. وضعیت. در این سامانه ۱۵۷۳ واحد اجرایی بدون فهرست بارگیری شده است.

انتهای پیام