اتوبوس های شهرداری یزد ۵۰۰ هزار نفر را به مرز چذابه می رساند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانمهدی اکفی در گفت و گو با خبرنگار مهرن اظهار داشت: بر اساس هماهنگی های انجام شده در این زمان، سازمان حمل و نقل شهرداری یزد بیش از ۳۰ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی را نسبت به اعزام زائران به عراق به «یزد؛ حسینیه ایران» اعزام کرده است. مرزی که نقش موثری داشته است، اربعین حسینی را برای جلوگیری از ازدحام و معطلی زائران خواهد داشت.

وی گفت: حدفاصل مرز ایران و عراق حدود ۱۰ کیلومتر است که این تعداد اتوبوس وظیفه جابه جایی زائران اربعین حسینی را در آن فاصله از پارکینگ تا گمرک بر عهده دارد.

یکی از فعالان این عرصه ادامه داد: هر اتوبوس به طور میانگین ساعتی ۸۴۰ نفر و شبانه روز ۲۰ هزار و ۱۶۰ نفر را جابجا می کند که ۲۷ اتوبوسی که شبانه روز در این سمت مرز مسافران را از پارکینگ جابجا می کنند. به گمرک روزانه در مجموع ۵۴۴ هزار و ۳۲۰ نفر با اتوبوس های ناوگان جابجا می شوند.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در آن سوی مرز دو اتوبوس تردد می کنند که هر سه ساعت یک بار بیش از ۱۰۰ نفر و ۸۰۰ نفر را در ۲۴ ساعت از مرز به نجف جابجا می کنند. هر دو دستگاه ۱۶۰۰ نفر را حمل می کنند. روز و شب