اتفاقی که در خیابان افتاد یک حرکت ضداجتماعی با نفس مصنوعی رسانه های ضد انقلاب بود


صالح اسکندری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با بیان اینکه پدیده اخیر در کشور را نمی توان یک حرکت اجتماعی تلقی کرد، گفت: نوعی حرکت است. «جنبش ضداجتماعی» که تحت هدایت مستقیم رسانه‌های خارجی صورت می‌گیرد، نظم اجتماعی که از شکاف‌ها و کاستی‌ها برای پیشبرد منافع نامشروع اعضای محدود این جنبش استفاده می‌کند، بدون اینکه از نظر اجتماعی فراگیر باشد. .

همانطور که وی بیان کرد، از آنجایی که جنبش‌های ضداجتماعی بر اساس تضادهای اجتماعی واقعی ایجاد نشده‌اند و صرفاً منافع نامشروع گروهی خاص را نمایندگی می‌کنند، راه حل دیگری جز انحلال نظم موجود و انحلال هرج و مرج اجتماعی ندارند.

اسکندری با بیان اینکه جریان های ضداجتماعی به دلیل عدم ادغام در جامعه نیازمند حمایت رسانه ای هستند، گفت: معمولا بازوی این جریان ها تبلیغات رسانه ای برای تحت فشار قرار دادن فعالان سیاسی و اجتماعی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه موضوع حجاب در ایران نه قبل از انقلاب اسلامی است و نه بعد از آن، با وجود سلایق مختلف، هیچ گاه به یک کشمکش اجتماعی عمومی تبدیل نشده است که بتوان جنبش اجتماعی زنان را بر اساس این تعارض تعریف کرد. و گفت: تصاویر راهپیمایی قبل از انقلاب، زنان بی حجاب را نشان می دهد که در کنار زنان محجبه علیه رژیم پهلوی شعار می دهند.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود قانونی شدن حجاب همچنان در مجامع ملی مانند راهپیمایی ۲۲ بهمنی و یا سایر مراسم ملی شاهد حجاب زنان در کنار زنانی هستیم که این قانون را رعایت نمی کنند. و آنها ماه ها در شرایط بدی هستند. ، حضور دارند.

اسکندری تصریح کرد: در صورت مشاهده چهره های مشکوک در خیابان های شهرهای مختلف شاهد نوعی همزیستی اجتماعی زنان ایرانی هستید که نگرش های متفاوتی نسبت به موضوع حجاب دارند. البته رهبران جامعه زنان ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی با پوشش زننده و برهنه مخالف بودند و خواستار برخورد اجتماعی با آنها بودند.

* اتفاقی که در خیابان افتاد یک حرکت ضداجتماعی با نفس مصنوعی رسانه های ضد انقلاب بود

همانطور که این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد، اساساً به دلیل اینکه حجاب در ایران محل درگیری اجتماعی نبوده، بنابراین نمی تواند ایجاد کننده یک حرکت اجتماعی باشد، گفت: آنچه در خیابان رخ داد یک حرکت ضداجتماعی همراه با تنفس مصنوعی بود. در رسانه های ضدانقلاب و در خوشبینانه ترین تحلیل کارکردی، یکی از احساسات دفع شده گروه های جوان و نوجوان به دلیل همبستگی های زندگی دوم در فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه فعالان سیاسی و اجتماعی باید خلأها و کاستی های نظم اجتماعی را که منجر به افراط عناصر ضداجتماعی در فضای واقعی و مجازی شده است برطرف کنند، گفت: سیاست دوقطبی در جامعه. همچنین باید تغییر کرد و همان دستی که در سطوح مختلف جامعه زنان ایران وجود دارد، با پذیرش تنوع سلایق آنان در عرصه حقوق، به سطح سیاست و برنامه ریزی دراز شود.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید