آیا سیگار الکترونیکی بی خطر است؟پروفسور بریتون پیش بینی می کند که طی ۴۰ تا ۵۰ سال آینده شاهد ابتلا به سرطان ریه، برونشیت مزمن و سایر بیماری های جدی ریوی در نتیجه استفاده از VIP خواهیم بود. اما این ارقام پایین خواهد بود و بسیار کمتر از خطرات سلامتی سیگار خواهد بود.