آیا ایران تا ۳ سال آینده سازنده هواپیما می شود؟


رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در تازه ترین اظهارات خود از معرفی اولین هواپیمای ایران تا ۳۶ ماه آینده خبر داد. این پروژه ای است که کارشناسان چندان به آن خوشبین نیستند.

آیا ایران تا ۳ سال آینده سازنده هواپیما می شود؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.