آغاز پرداخت کمک هزینه معیشتی به ۵۰۰۰ ایثارگر بدون کار و درآمد
بله بنیاد شهید: خوشبختانه با حمایت دولت و مجلس میزان حقوق والدین شهدا و جانبازان حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و در صورت افزایش حقوق پرستاری نیز مشکلاتی برای تامین وجود دارد. منابع این افزایش ۵۳ درصد خواهد بود.