آغاز نشست آستانه در تهران
به ابتکار ایران و روسیه و با حمایت ترکیه، مذاکرات آستانه در سال ۲۰۱۷ با هدف حل و فصل مناقشه سوریه و پایان دادن به جنگ شش ساله، آوارگی و ویرانی این کشور آغاز شد. دور اول نشست آستانه یا نشست صلح سوریه در ژانویه ۲۰۱۷ با حضور ایران، روسیه و ترکیه در قزاقستان برگزار شد.