آخرین وضعیت لوایح ایجاد سه منطقه آزاد/ تلاش دولت برای رفع محرومیت از مناطق مرزی


سید محمد حسینی نایب رئیس مجلس قانونگذاری ریاست جمهوری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، یکی از راه های پیشرفت کشورها را همین مناطق آزاد دانست که می تواند سرمایه گذاران را جذب کند و آنها را ادامه دهد. در این زمینه ها کار کنند.

او گفت که برای تشویق سرمایه گذاران، باید تشریفات و تشریفات اداری کاهش یابدوی افزود: این امر باعث تحرک بیشتر سرمایه گذاران می شود و به نوعی مشوقی برای سرمایه گذاری می شود.

معاون پارلمانی ریاست جمهوری تلاش کشورها برای جذب سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در کشورشان را بیان کرد و گفت: سرمایه گذاری یعنی تولید، اشتغال و رونق اقتصادی، به همین دلیل در ایران هم این کار شروع شده است و دولت تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه گذار به کار گرفته است، اما ضعف ها و مشکلاتی هم وجود دارد.

حسینی ادامه داد: می گفتند زمانی مناطق آزاد به جای مراکز صادراتی به مراکز واردات تبدیل شدند. اما امروز گزارشی که توسط آقای سعید محمد رئیس مناطق آزاد ارائه شد نشان می دهد که تراز صادرات و واردات مثبت شده است یعنی همان طور که واردات هست صادرات هم هست اما بدون شک در در آینده، صادرات از این مناطق باید افزایش یابد.

وی درباره روند بررسی و وضعیت لایحه ای که ابتدا دولت برای ایجاد مناطق آزاد ارائه کرد، توضیح داد: این لایحه مورد اعتراض مجلس قرار گرفت، سپس به شورای نگهبان رفت و به مجلس برگشت و نظر شورای نگهبان معطل نشد. مجلس راضی؛ بر این اساس دولت این لایحه را در قالب سه لایحه جداگانه برای نظر شورای نگهبان ارائه کرد که دلایل هر کدام را ذکر کردیم.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر این لوایح دوباره در مجلس در حال بررسی است که ۱۵ مرکز خرید رایگان در کشور داریم که اگر این سه مرکز به تایید شورای نگهبان و مجلس برسد، تعداد مراکز خرید رایگان در سطح کشور وجود دارد. کشور خواهد رسید. ۱۸

معاونت قانونگذاری ریاست جمهوری با تاکید بر این نکته تاکید کرد: هدف افزایش مستمر مناطق آزاد نیست بلکه باید در جایی که ایجاد تعادل در کشور لازم است انجام شود.

حسینی با بیان اینکه تصمیم برای ایجاد مناطق آزاد با توجه به کاربری زمین گرفته می شود، خاطرنشان کرد: در برخی مناطق منطقه آزاد داشتیم و در برخی جاها نداشتیم. این کار از یک سو برای ایجاد تعادل است تا شاهد رونق اقتصادی در مناطق مرزی کشور باشیم تا کمبود مناطق مرزی کاهش یابد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید