آخرین مهلت انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان تا ساعت ۱۴۰۰ اعلام شد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، آخرین مهلت اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ تنها تا پایان آذرماه امسال است.

به گزارش ایبنا، آخرین مهلت انجام تعهدات مبادله ای صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ برای برخورداری از معافیت های مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ است و این مدت تمدید نخواهد شد.

لازم به ذکر است صادرکنندگان برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی باید در مدت باقی مانده به تعهدات ارزی ناشی از صادرات خود عمل کنند.