آخرین اخبار دولت در مورد پرداخت یارانه ها کاتالوگ الکترونیکی را مشاهده کنید
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است یارانه ها را به صورت فاکتور الکترونیکی یا سایر وسایل مناسب پرداخت کند. طبیعتاً دولت نیز در صدد اجرای قانون است، اما تا زمانی که زیرساخت های لازم برای عرضه کالاهای الکترونیکی وجود نداشته باشد، یارانه ها به همان شیوه پرداخت نقدی ادامه می یابد.